0894 360 350

Същността на една транспортна система се изразява в това да се осигури ефективно и бързо транспортиране на стоки и товари. За целта са използват различни превозни средства в зависимост от това дали ще се използват въздушното пространство, морски и речни плавателни средства или такива за наземен транспорт. Всеки един от вариантите за превоз си имат своята специфика, предимства и недостатъци. Когато се касае за максимално бързото предвижване на хора между различни страни и континенти най-бързия и изгоден вариант се оказва именно въздушния транспорт. Спецификата на водния транспорт и възможността товарните кораби да транспортира огромен товар в една посока пък го прави един от най-рентабилните по отношение на превозването на всякакъв тип продукти – от храни до такива, които да се използват в химическата промишленост. Безспорно един от най-разпространения си остава наземния превоз. За него е характерно това, че се използват разнообразни превозни средства, които позволяват да се намери най-ефективното и правилно решение за извършването на съответната транспортна услуга.транспорт

Наземния или още известен като сухопътен транспорт се извършва по изградена инфраструктура.  Транспортните средства, с които се транспортират пътници са автобуси, бусове и леки автомобили. При транспортирането на товари обаче тук възможностите наистина са доста. Реално транспортното средство, което ще извърши транспортирането е такова, което има техническата възможност да го направи. Например няма кат гориво да бъде транспортирано в хладилен камион. В случая се изискват специализирани цистерни, които да осигурят безопасното достигане на транспортирания продукт. Така, че можем да обобщим, че схемата за транспортиране със сухопътни превозни средства зависи реално от типа на продуктите, които ще ползват наземния транспорт.

Транспортните компании през последните няколко години отбелязаха значителен ръст на интереса към предлаганите от тях услуги. Това се дължи на факта, че както у нас така и в чужбина обмена на токи и товари играе съществена роля за развитието на икономиката на страните. Поради това бизнеса разчита в изключително висока степен на наземния транспорт като партньорство, водещо до развитието на определени сектори. Освен към транспортните компании има и много голям интерес към спедиторските компании, които пък от своя страна осигуряват комбиниране и намиране на възможности за транспортирането на определени стоки и товари. Организацията, осигуряването на превозно средство, намирането на групажен наземен транспорт, оформянето на митническата документация и други дейности са строго специфични като материя и това налага много голям процент от фирмите да си партнират успешно със спедитори, които са изключително гъвкави както при организирането на наземен транспорт, така и в осигуряването на морски, въздушен и комбиниран вариант за доставка на стоки и товари по цял свят.