Блог

Полезна информация за застраховката за МПС – АвтоКаско

Полезна информация за застраховката за МПС – АвтоКаско

Застраховката Каско е сред онези, които покриват щети, възникнали при различни метеорологични условия или щети в следствие на пътен инцидент. Има конкретни рискови, при които този вид доброволна застраховка е валидна. Това са – пожар, природни бедствия – градушки,...