За желаещите да придобият свидетелство за правоуправление на мотоциклет е доста объркващо, че от категорията А има и други подкатегории, които се предоставят на желаещите в зависимост от тяхната възраст и мощност на превозното средство. Днес ще се опитаме да изясним какви са предимствата на основната категория и какви са възможностите на нейните подкатегории като един шанс за курсистите да придобият желаната от тях категория, която да им даде право да управляват мотоциклет, скутер, друго двуколесно или триколесно моторно превозно средство. И така у нас са познати три вида шофьрски курсове за мотоциклети – А, А1 и А2. А1 се отнася за превозни средства, които са от най-ниска категория. Това ще рече, че тук мотопедите са с най-слаби показатели по отношение на тегло и килограми. Водачите, които могат да придобият такава правоспособност могат да бъдат непълнолетни, но задължително да имат навършени 16 години. Следващата абревиатура е тази за категория А2. Наричат я средната, поради това, че тук превозното средство е от среден клас и не толкова мощно. Лицата, които могат да управляват такива мотоциклети трябва да имат навършени 18 години. Основната категория е A. Тя се отнася за мотоциклети, курс за мотоциклетикоито са над 600 кубика и с мощност над 50 киловата. Изискванията към водачите на такива превозни средства са за навършени години и стаж като шофьори. Както и предполагате цената на тези шофьорски курсове зависи от това каква е тяхната абревиатура. Ако искате да преминете обучение в по-ниските класове като A1 и A2 то цената на курса не е толкова висока, но за категорията A цената, която ще заплатите е в по-голям размер. Всъщност всичко зависи от това дали имате някаква придобита категория или не. Това реално е показателно за цената на шофьорските курсове, които дават възможност да управлявате мотоциклети.

И така, можем да кажем, че за категория а цени ще намерите доста разнообразни суми и както по-горе описахме това се дължи на факта, че има водачи, които вече са преминали друг тип обучение като А1, А2, В, С и т.н. според условията за записване кандидатите, които нямат придобита никаква правоспособност, а желаят да запишат шофьорски курс категория А трябва да имат навършени 23 г. и 9 м.. тъй като моторното превозно средство е от по-висок клас се изисква водача да е малко по-улегнал и опитен. Обикновено почти няма курсисти,  които да не притежават поне В категория, но се срещат и такива, които за пръв път ще премиават такова обучение и те задължително трябва да имат навършени 24 години преди да застанат зад волана на мотоциклета. Процедурата за обучение тук е стандартна както при останалите категории А1 и А2. Четиридесет часа теория, която да включва часове по запознаване с устройството на превозното средство, както и задължителните правила за движение по пътищата и начините за безопасното им прилагане. Двадесет са часовете по практическия модул. Основното тук е водачите да усвоят определени фигури с мотоциклета. Ако при по-ниските категории те са доста по-елементарни, то тук инструкторите са много по- прецизни и педантични в това да обучат до съвършенство своите курсисти в тяхното изпълнение.  Тънкостите, които има правоуправлението на мощен мотоциклет никак не са малко и е препоръчително още по време на обучението да се запознаете с тях. Тук цената за придобиване на А категория е най-висока. Тъй като се преминават двата задължителни модула със съответния хорариум от часове безспорно е логично да се заплати по-висока стойност.

Закона дава възможност и на лица, които вече имат придобита категория А1 или А2 да повишат своите умения и да преминат кратко обучение в категория А. Разбира се, цената за да преминете това обучение е сравнително по-ниска, тъй като вая не е нужно да преминавате всички 40 часа практика. Придобилите вече A1 категория взимат намален хорариум теоретични часове, които са в рамките на 14 часа. Ако стажа като водач от А1 категория е над две години, то тогава часовете по теория се намаляват на 7. В случая можете да намалите  и възрастовото ограничение и с навършване на 21 години да придобиете правоспособността от А категория. Във втория случай със седем учебни часа по теория цената за курса от A категория ще боде още по-изгодна. Другия вариант е ако имате придобита категория А2. Тук отново часовете по теория са намалени до 14 на брой. Разликата обаче е в това, че ако имате над 2 години стаж от както сте придобили А2 можете на 20 години да получите и книжка от категория А. независимо от това каква е до момента категорията, която притежавате А1 или А2 то задължително се преминава  изпит по теория. На такъв не подлежат лицата, които имат свидетелство за правоуправление на леки или тежкотоварни автомобили, тъй кат опри тях модула теория не е изискуем. Естествено е цената на курса категория А да е най-ниска, тъй като те преминават единствено обучение по практика, което е в размер на 20 часа. Независимо от това каква е до момента придобитата курс моториправоспособност на водачите и каква категория притежават в шофьорската си книжка Закона предвижда за всяка една от тях модула практика да е с хорариум 20 часа. Те се разпределят на обучение на полигон и шофиране в градска среда. Изпитите по практиката също се провеждат съобразно преминатото обучение – полигон и интензивен градски трафик. Изпитващия дава положителна оценка единствено, когато установи, че курсиста спазва всички правила за движение и се съобразява с пътните знаци и маркировка, поддържа високо ниво на концентрация и не заплашва с действията или бездействията си своя живот и този на останалите участници в движението.

Освен до тук изброените характеристики на шофьорския курс от A категория и цените, които курсистите ще трябва да заплатят за неговото преминаване, друга изискуема законова специфика е лицата да имат минимум средно образование и да са физически здрави. Здравословното състояние на кандидатите се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено от лекар. Когато покриете критериите за записване преминавате към обучение, което е според графика на автошколата или инструктора. Предимството, което се дава на кандидатите е да заплатят на вноски уговорената за А категория курс цена. Пожелаваме Ви успешно обучение и безаварийно шофиране!