Много голяма част от шофьорите приемат застраховката Гражданско отговорност като поредния задължителен разход, който трябва да направят. Всъщност това не е обикновено плащане на конкретна сума, която да ни носи спокойствие по време на пътуване, а е застрахователна полица, която покрива щети, нанесени в следствие на шофирането ни на трети лица. С оглед на това да се поеме лична отговорност от страна на всеки водач то именно в това е естеството на наличието на такава полица, която е задължителна и придружава превозното средство по време на неговото ползване. Липсата на полица гражданска отговорност е наказуемо и независимо дали превозното средство е притежание на физическо или юридическо лице то със сигурност ще си понесете отговорността. Налагат се парични санкции и се отнемат номерата на превозното средство, което няма задължителната полица гражданска отговорност.

Освен задължителна полицата Гражданска отговорност има и някои важни специфични особености, с които трябва да сте запознати. Всеки договор е придружен от стикер, който се залепва на предното стъкло на превозното средство, а освен това полицата  има и талон, който също е важно да с носи винаги по време на пътуване. Само пълния пакет от елементи, които са включени при самото сключване на тази застраховка са гаранция, че притежавате коректна и законосъобразна застраховка от задължителен характер.застраховка

Всеки ли трябва да има сключена застраховка Гражданска отговорност? Да, всеки собственик на моторно превозно средство задължително трябва да разполага с такава полица. Дори притежателите на ремаркета и полуремаркета имат ангажимента да сключват ГО и за допълнителните теглени от МПС-то допълнителни пособия. Независимо дали се налага да ползвате автомобила си два или три пъти годишно то това не е повод да пренебрегвате наличието на полицата гражданска отговорност, тъй като както стана ясно подлежите на санкция при липсата на такава.

Срок за сключване на полицата Гражданска отговорност. Срока е едногодишен за всички видове МПС. Тъй като премиите за този вид задължително застраховане всяка година растат то възможностите, които се дават от застрахователните компании е за покриване на задължението на две или четири вноски. Това  е някакаво облекчение за шофьорите, тъй като не се налага да плащат еднократно този дълг.

Цел на задължителната застраховка ГО. Ролята на този вид застраховане е да се обезщети имуществено и неумиществено трето лице или лица, които са пострадали в следствие на пътен инцидент, в който участник е и нашето превозно средство. при установена вина от водача на застрахованото превозно средство застрахователната компания поема ангажимента да изплати разходите по лечение, възстановяване, рехабилитация, както и покриване на материални щети по автомобила на третото лице. Затова гражданската отговорност е задължителна превантивна мярка, която покрива всички разходи, които настъпват от нашите безотговорни или по непредпазливост действия.